آزمون ادبیات فارسی

این آزمون شامل مواردی چون تاریخ ادبیات، آرایه‌های ادبی و دستور زبان فارسی می‌باشد. مدت زمان اشتراک در این آزمون ۳۰ روز می‌باشد. محدودیتی در تعداد دفعات شرکت در آزمون وجود ندارد.

قیمت:  1,000 ريال

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون
ICDL

آزمون مهارت‌های ICDL

این آزمون شامل مواردی چون Word, Excel, Power Point و Access می‌باشد. این آزمون رایگان بوده و مدت زمان اشتراک آن نامحدود است. محدودیتی در تعداد دفعات شرکت در آزمون وجود ندارد.

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون