آزمون ادبیات فارسی

این آزمون شامل مواردی چون تاریخ ادبیات، آرایه‌های ادبی و دستور زبان فارسی می‌باشد. مدت زمان اشتراک در این آزمون ۳۰ روز می‌باشد. محدودیتی در تعداد دفعات شرکت در آزمون وجود ندارد.

مواد امتحانی

تاریخ ادبیات فارسی

در این آزمون شما باید به سوالاتی در تاریخ ادبیات فارسی در مدت زمان معین شده پاسخ دهید.

جزئیات:

سوالات: 5    زمان: 00:05:00

دستور زبان فارسی

در این آزمون شما باید به سوالاتی در زمینه دستور زبان فارسی در مدت زمان معین شده پاسخ دهید.

جزئیات:

سوالات: 5    زمان: 00:05:00
خرید اشتراک این آزمون