آزمون ادبیات فارسی

این آزمون شامل مواردی چون تاریخ ادبیات، آرایه‌های ادبی و دستور زبان فارسی می‌باشد. مدت زمان اشتراک در این آزمون ۳۰ روز می‌باشد. محدودیتی در تعداد دفعات شرکت در آزمون وجود ندارد.

قیمت:  1,000 ريال

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون